Author Archives: Nur Afiqah Binti Rahmat

Anugerah Media Pembinaan CIDB kembali lagi dengan edisi tahun 2020

Anugerah Media Pembinaan CIDB 2020 diteruskan lagi buat kali keenam dengan kerjasama antara MPI dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Ini merupakan inisiatif CIDB bagi mengiktiraf hasil karya kewartawanan pembinaan terbaik atau berkait dengan salah satu aspek bidang tugas CIDB, Kementerian Kerja Raya (KKR) dan agensi di bawahnya. MPI dilantik sebagai urusetia penghakiman bagi…

Read More

Anugerah Media MSOSH 2020

Demi memupuk kesedaran tentang keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja, The Malaysian Society for Occupational Safety & Health (MSOSH) dan Malaysian Press Institute (MPI) meneruskan penganjuran Anugerah Media MSOSH buat kali kedua. Anugerah ini bertujuan bagi mengiktiraf karya-karya kewartawanan berkait dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP). Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori media cetak…

Read More