Gambar Lain-Lain MWM 2013

  • Pengacara majlis Yusanani Yushak sewaktu raptai bagi mempastikan kelancaran penyampaian.