APR 16 mockcheque 06

6. Diikuti dengan tajaan bernilai RM 10,000 yang disampaikan oleh wakil penaja iaitu (no 1-10) AmBank Group Berhad, Bank Simpanan Nasional, Ekuiti Nasional Berhad, Express Rail Link Sdn Bhd, Lembaga Pembagunan Industri Pembinaan (CIDB), MRCB, Prasarana Malaysia Berhad, Ranhill Holdings Berhad, UDA Holdings Berhad dan UEM Group Berhad.

Both comments and trackbacks are currently closed.