11 Commandments to become a great journalist

Datuk Ahiruddin Atan, Advisor, Blog House Malaysia. 1.Be curious & inquisitive (Always ask questions & when the question is answered, throw in more follow-up questions) 2.Be observant (Always watch, observe & survey people & look out for ironic/unusual things that they do. The devil is always in the details) 3.Be friendly & social (To build…

Read More

Zamalah wartawan Muda 1Malaysia bukan sekadar membimbing

Oleh Zaain Zin Wartawan Utusan Malaysia/Peserta Terbaik Zamalah Wartawan Muda 1Malaysia 2012. WARTAWAN ialah orang yang menulis berita atau rencana untuk surat khabar atau majalah. Jika diselak-selak Kamus Dewan edisi mana sekali pun, baik pertama, kedua, ketiga atau keempat, itulah takrifan yang diberikan kepada individu bergelar wartawan…

Read More

Memahami fungsi tiga cabang kuasa negara penting untuk wartawan

Ucapan alu-aluan yang disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif MPI, Datuk Chamil Wariya pada majlis perasmian Zamalah Wartawan Muda 1Malaysia di Kuching, Sarawak pada 13 Februari 2012. Program yang berakhir pada 25 Februari itu telah dirasmikan oleh Menteri Muda Perindustrian merangkap Menteri Muda Pembangunan Luar Bandar Sarawak, Haji Juhaili Narawi, mewakili Menteri Tugas-tugas di pejabat Ketua…

Read More