Forum PRU 13

Sesi terakhir “Mengkomunikasikan Mesej kepada Khalayak semasa PRU : Perspektif Akademik” terdiri daripada Prof. Dato’ Dr. Adnan Hussein (kanan), Prof. Dr. Faridah Ibrahim, Dekan, Fakulti Sastera, Komunikasi & Pendidikan, IUKL (kiri) dan Datuk Seri Abdul Jalil Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif
The New Straits Times Press sebagai moderator.

Both comments and trackbacks are currently closed.