Forum PRU 28

Grup Foto sebelum program forum bersurai – dari kiri : Prof. Dr. Faridah Ibrahim (IUKL), Prof. Dato’ Dr. Adnan Hussein (Persatuan Pendidik Komunikasi), Datuk Dr. Chamil Wariya (MPI), Datuk Seri Abdul Jalil Hamid (NSTP), Datuk Ibrahim Abdul Rahman (Jab. Penerangan), Prof. Dato’ Dr. Syed Arabi Idid (UIAM) dan Prof. Dr. Mohd. Yahya Mohamed Ariffin (Persatuan Pendidik Komunikasi /USIM).

Both comments and trackbacks are currently closed.