Mar 29 Disaster 06

6. Encik Abdul Rahman Sheblee, Memangku Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri (dua dari kiri) mempengerusikan sesi lawatan ke Bilik Gerakan Operasi Negeri manakala taklimat disampaikan oleh Dato’ Dr. Chai Khin Chung, Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri (dua dari kanan) sambil didengari oleh Datuk Dr. Chamil Wariya, Ketua Pegawai Eksekutif, MPI (kiri) dan para peserta kursus.

Both comments and trackbacks are currently closed.