Liputan akhbar Zamalah Kewartawanan CENTHRA-MPI

Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia (CENTHRA) beribu pejabat di Putrajaya dengan kerjasama Malaysian Press Institute (MPI) telah mengadakan Zamalan Kewartawan lima hari pada 17-21 Ogos 2015. 18 peserta mengikuti zamalah itu.