Aug 03 HIVAIDS 01

1. Dr Zaki Arzmi, Pengurus Media & Komunikasi, Malaysian Aids Council memberi pengenalan tentang MAC dan glosari penggunaan istitilah-istilah berkaitan dengan HIV & AIDS.

Both comments and trackbacks are currently closed.