Tetamu Malam Wartawan Malaysia 2013

  • Dari kanan: Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Datuk Dr. Awang Sariyan, Ketua Pengarang Jabatan Penerangan Malaysia, Datuk Ibrahim Abdul Rahman, Datuk Saharuddin Latif dan Datuk Mior Kamarul (Pengarang Kumpulan Berita Harian).