Tetamu Malam Wartawan Malaysia 2013

  • Para wartawan, yang membuat liputan, mendaftarkan diri.