LAPORAN BERETIKA TERBIT WARTAWAN BERKUALITI

Untuk menepis persepsi negatif terhadap profesion kewartawanan, pengamal media bertanggungjawab mencari dan melaporkan berita dengan lengkap dan tepat, menghayati dan mematuhi Kod Etika Kewartawanan selain menentusahkan sumber dan fakta yang […]