CEO MPI dilantik AJK pencalonan KL sebagai Kota Buku Dunia 2020

Pengerusi merangkap Ketua Pegawai Eksekutif, Datuk Dr. Chamil Wariya adalah antara aktivis buku yang dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Pelaksana Pencalonan Kuala Lumpur sebagai Ibu Kota Buku Dunia 2020 atau World Book Capital 2020. Pelantikan itu dimaklumkan oleh Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia merangkap Pengerusi Jawatankuasa Ibu Kota Buku Dunia, Dato’ Sri Alias Haji Ahmad dalam…

Read More