Borang Penyertaan Hadiah Kewartawanan Malaysia 2023

* MPI mengenakan yuran penyertaan (per entry) RM 100.00 bagi ahli dan RM 200.00 bagi bukan ahli.

** Bayaran boleh dibuat melalui Purchase Order (PO), Local Order(LO), cek, banker’s cheque, bank draft atau Telegraphic Transfer (TT) atas nama Malaysian Press Institute (No Akaun : 564801 004994 Maybank Islamic Berhad).

*** Emel pengesahan akan dihantar kepada penama pertama dengan syarat alamat emel penama pertama adalah lengkap dan sah.

Tekan untuk tambah ahli kumpulan

Tekan untuk tambah tajuk