SecurityCoopUSEmbassy_10

1. Datuk Dr. Chamil Wariya, Ketua Pegawai Eksekutif, MPI dan Her Excellency Kamala Shirin Lakhdhir, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia mendengar soalan yang diajukan oleh para peserta semasa majlis perasmian bengkel.

Both comments and trackbacks are currently closed.