Aug 23 MPI dan Mahkamah Persekutuan 02

2. Barisan kepimpinan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan yang turut hadir pada perbincangan dari kiri Datuk Haji Aslam Zainuddin (Pendaftar Mahkamah Tinggi Melayu); Puan Sabariah Othman (Timbalan Ketua Pendaftar II –Operasi); Tuan Azhaniz Teh Azman Teh (Pengarah Bahagian Perancangan Strategik, Inovasi, Naziran dan Korporat); Puan Junaidah Nor Wan Idris (Pengarah Bahagian Latihan dan Pembangunan Kapasiti Kehakiman) dan para pegawai yang lain.

Both comments and trackbacks are currently closed.